วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
600916_08_ปกิณกะธรรมการฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย.mp3