วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

คนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๐)

๒๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก
600929_02_ปกิณกะธรรมคนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก.mp3