วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

การไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๐)

๒๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา
600922_02_ปกิณกะธรรมการไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา.mp3