วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
600902_06_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ.mp3