วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
600916_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย.mp3