วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน
600903_03_กรรมฐานชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน.mp3