วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
600901_02_ปกิณกะธรรมปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล.mp3