วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

พึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์
600916_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์.mp3