วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๐)

๒๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่
600922_01_ปกิณกะธรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใครณวัดในไร่.mp3