วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

อานิสงส์การบูชาพระธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาพระธรรม
600902_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาพระธรรม.mp3