วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานมโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
600930_04_กรรมฐานมโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ.mp3