วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์(นิทาน ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-นิทานชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
600910_06_นิทานชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์.mp3