วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔
600909_08_ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร๔.mp3