วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน(กรรมฐาน ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน
600923_04_กรรมฐานทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน.mp3