วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

เร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส
600909_01_ปกิณกะธรรมเร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส.mp3