วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
601118_02_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า.mp3