วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระธรรมคือโอสถรักษาใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ
601118_14_ปกิณกะธรรมพระธรรมคือโอสถรักษาใจ.mp3