วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๐)

๒๕ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ
601125_09_ปกิณกะธรรมฝึกพิจารณาจิตกับกายก่อนทำกสิณจิตในห้องพุทธคุณ.mp3