วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ
601118_09_ปกิณกะธรรมผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ.mp3