วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๐)

๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
601102_03_ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3