วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๐)

๔ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
601104_04_ปกิณกะธรรมนึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ.mp3