วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเตรียมตัวในวันทำพิธี(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๖๐)

๑๒ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี
601112_04_ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวในวันทำพิธี.mp3