วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๖๐)

๑๙ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป
601119_04_ปกิณกะธรรมมีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป.mp3