วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๐)

๑๑ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
601111_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3