วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๐)

๓ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
601103_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์.mp3