วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๐)

๑๘ พ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ
601118_12_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานต้องตั้งใจและอาศัยกำลังบุญ.mp3