วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
591015_05_ปกิณกะธรรมฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น.mp3