วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-เทศน์คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร
591023_03_เทศน์คุณความดีของพระราชาผู้ไม่เบียดเบียนใคร.mp3