วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ(เทศน์ ๒ ต.ค. ๕๙)

๒ ต.ค. ๕๙-เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
591002_03_เทศน์ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ.mp3