วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๕๙)

๒๓ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591023_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3