วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๕๙)

๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
591008_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3