วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๕๙)

๑๕ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
591015_06_ปกิณกะธรรมพึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์.mp3