วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๙)

๓๐ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง
591030_07_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง.mp3