วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โมทนากถาการถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๙)

๒๔ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมโมทนากถาการถวายกฐินทาน
591024_02_ปกิณกะธรรมโมทนากถาการถวายกฐินทาน.mp3