วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้เดินตามครูบาจารย์ต้องตั้งใจละโลภโกรธหลง(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๕๙)

๒๘ ต.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เดินตามครูบาจารย์ต้องตั้งใจละโลภโกรธหลง
591028_01_ปกิณกะธรรมผู้เดินตามครูบาจารย์ต้องตั้งใจละโลภโกรธหลง.mp3