วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล(นิทาน ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล
610616_06_นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล.mp3