วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
610616_07_ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู.mp3