วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บารมี ๓๐ ทัศ(เทศน์ ๒๓ มิ.ย. ๖๑)

๒๓ มิ.ย. ๖๑-เทศน์บารมี ๓๐ ทัศ
610623_03_เทศน์บารมี๓๐ทัศ.mp3