วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๑)

๒ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ
610602_07_ปกิณกะธรรมปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ.mp3