วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๑)

๒๔ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
610624_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา.mp3