วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน