วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒ (นิทาน ๑๘ มิ.ย. ๖๑)

๑๘ มิ.ย. ๖๑-นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร ๒
610618_02_นิทานปลาตะเพียนทองผู้ตั้งสัจจะไม่เบียดเบียนใคร๒.mp3