วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
610529_11_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม.mp3