วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด(นิทาน ๗ พ.ค. ๖๑)

๗ พ.ค. ๖๑-นิทานชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด
610507_02_นิทานชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด.mp3