วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
610528_02_เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย.mp3