วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ
610520_01_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ.mp3