วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๑)

๑๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
610518_02_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3