วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทรงอินทรีย์ ๕และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-เทศน์ทรงอินทรีย์ ๕และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
610526_03_เทศน์ทรงอินทรีย์๕และพละ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์.mp3