วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-เทศน์การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
610520_02_เทศน์การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ.mp3