วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-เทศน์การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
610506_03_เทศน์การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา.mp3